SPECIJALISTA ZA GINEKOLOGIJU I PORODILJSTVO
TO NAS KARAKTERISTIŠE
Naše pacijentice imaju povjerenja u nas zato što ozbiljno shvatamo njihove želje, potrebe i brige.

Povjerenje

Mi kao ličnosti stojimo ispred našeg instituta i imamo obavezu da naše pacijentice dobiju najbolje savjetovanje, ljekarsku podršku i liječenje. Vrhunski kvalitet, fleksibilnost i veliki lični angažman su naši zaštitni znakovi.

Lični angažman

Kao ljekari imamo socijalne obaveze koje izuzetno ozbiljno shvatamo i sa kojima se pažljivo ophodimo. To obuhvata i politička zbivanja koja, u skladu sa našim mogućnostima, nastojimo pozitivno usmjeriti, te olakšati mogućnosti liječenja i njihovo sprovođenje u interesu naših pacijentica.

Novi putevi

Rado biramo nove puteve – bitni su nam naučni rad, inovacije te ostvarivanje najboljih rezultata na naučnom polju i za naše pacijentice.

Vrhunska kooperacija

Naši izuzetno motivisani saradnici ostvaruju u jednoj prijatnoj, timskoj, radnoj atmosferi vrhunske rezultate te na taj način omogućavaju veliki stepen zadovoljstva svih naših pacijentica.

Dugotrajna saradnja

U rješavanju problema, koji ne leže direktno u našem stručnom domenu, oslanjamo se na veliku mrežu visoko kvalifikovanih partnera iz različitih područja. Ova kooperacija se, u toku dugogodišnjeg zajedničkog rada, pokazala izuzetno uspješnom.

Stalni napredak

Nezamjenjivi sastavni dio našeg instituta, koji nam omogućava da stalno održavamo najviši mogući kvalitet, je stalno usavršavanje, rukovodstva i naših saradnika, kako na stručnom tako i na privatnom podrućju.

Prvi korak počinje s vama
Želite li imati neobvezujući prvi razgovor za savjetovanje kod Dr. Pekić, razgovarati o svojoj situaciji u miru i vidjeti koje su mogućnosti liječenja u vašem slučaju najuspješnije?
Napravite prvi korak, ka ostvarenju vašeg sna.
Kontakt
Gumpendorfer Straße 11-13/18
1060 Wien
+43 1 934 69 79
dijana.pekic@kinderwunschzentrum.at
envelopephone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram